E-mail:sdjxyfm@126.com
地 址:中国济南市济洛路129号
电 话:0531-85821773
传 真:0531-85860976
手 机:13355319027
邮 编:250031
联系人:谭志强
HTTP://www.gjhj.net.cn
 
 
 

成分型号

硬质相(%)

粘结相(%)

备 注

GW50

WC  50

合金钢基体50

可锻造成各种棒、方、圆料

GW40R

WC  40

合金钢基体60

DT40

WC  40

合金钢基体60

GW30

WC  30

合金钢基体70

GW20

WC  20

合金钢基体80

GT35

TiC 35

合金钢基体65


 
版权所有© 2008 山东省机械设计研究院 技术支持:中国粉末冶金商务网  鲁ICP备09009568号-1